Čarodějnický den

Dne 27.4. proběhl v naší třídě 5.B čarodějnický den. Připravená košťata jsme obrátili směrem ke Štěpánovu, kde jsme v lese nasbírali dřevo na čarodějnický oheň. K zapálení ohně bylo potřeba vymyslet vhodné zaklínadlo. Tento úkol zvládl čaroděj Matěj P. a Matěj G..Díky čarodějnickým učnům Tomášovi a Patrikovi se vše podařilo a oheň se rozhořel, mohli jsme si opéct donešené pečínky. Následovala chvilka poezie v podobě čarodějnických básniček, děti vymýšlely i strašidelné příběhy. Čarodějnice Nikča, Verča a Maruška nacvičily sestavu s košťaty. Potom se naše rejdění přesunulo do lesa, kde byly ukryty úkoly k plnění. Všechny výkony byly odměněny diplomy. Takhle krásně jsme si užili čarodějnické dopoledne a s dobrou náladou se vraceli domů.