Výlet do Centra experimentální archeologie ve Všestarech 2

22. května se vydáme do Centra experimentální archeologie do Všestar u Hradce Králové. Sraz u školy v 7:55 hod., příjezd mezi 15:30 - 16:00 hod. Oběd bude dětem odhlášen. S sebou: jídlo na celý den, pití, kapesné na koupi suvenýrů, kartičku zdravotní pojišťovny (nebo její kopii), kinedryl, vhodné oblečení a obuv (přírodní areál), podle počasí pláštěnku.