Čtvrtletní písemná práce z ČJ

V úterý 29. května budeme psát 4. čtvrtletní práci z českého jazyka. Obsahem práce budou zejména slovní druhy, skloňování podstatných a přídavných jmen, časování sloves, skladba - základní skladební dvojice, čárka v jednoduchých souvětích.