Posudek o zdravotní způsobilosti

Prosím o přinesení posudku o zdravotní způsobilosti těch dětí, které se účastní školy v přírodě. Po návratu bude dětem tento posudek vrácen.