Výlet do Centra experimentální archeologie ve Všestarech 3

\\\"Sláva nazdar výletu, nezmokli jsme, už jsme tu...\\\". Tak bychom mohli začít při hodnocení naší cesty do minulosti dávné a ještě dávnější. Protože jsme do Všestar přijeli dříve, než jsme čekali, vydali jsme se nejprve do nedaleké vesničky Chlum, která se 3. 7. 1866 nevesele proslavila jednou z nejkrvavějších bitev 19. století na našem území, kdy se střetla rakouská a pruská vojska (bitva se označuje několika názvy - bitva na Chlumu, u Sadové, u Hradce Králové). Nahlédli jsme do nově vybudovaného muzea, prošli se k památníku Baterie mrtvých a v okolním lese jsme si všímali pozůstatků zákopů a děr od dělových koulí, které jsou stále patrné. Na začátku července, v den výročí bitvy, se pravidelně koná rekonstrukce této události (více na www.koniggratz1866.cz).

Poté jsme se už přesunuli do Všestar do Centra experimentální archeologie, kde pro nás byl připraven program. Nejprve jsme se usadili v kinosále, kde jsme si s paní průvodkyní povídali o archeologii a o tom, jak se měnil život pravěkých lidí - od sběračů a lovců, přes zemědělce, až ke zručným řemeslníkům. Repliky jednotlivých nástrojů a zbraní jsme si mohli nejen prohlédnout, ale také vyzkoušet. Poté jsme si prošli expozici zaměřenou na práci archeologa, věnovali jsme se vzniku a významu jeskynních maleb, způsobu pohřbívání, vzhledu pravěkých vesnic apod. Na závěr jsme se přesunuli ven, kde jsme si mohli vyzkoušet práci s kamennou a bronzovou sekerkou, mletí obilí, broušení kamene a práci s pravěkým rýčem a motykou. Okolo nás se nacházela různá pravěká obydlí, která nám měla upřesnit, jak naši praprapředkové bydleli.

Výlet se nám vydařil a věříme, že si po prázdninách v hodinách dějepisu na spoustu informací o životě v pravěku vzpomeneme.

Fotogalerie