24.10.učivo pro nemocné děti

ČJ-opakujeme: přepis vět, druhy vět, doplňování znamének za větou, počet slov ve větě. Procvičování samohlásek, jejich doplňování: např. T_t_ p_č_ d_rt. L_d_ hr_j_ na b_b_n. Pracovní sešit str.35 (rozlišujeme krátké a dlouhé samohlásky-význam slov) M-opakujeme sčítání a odčítání do 100 (např.7+6, 16-8, 50+30, 90-40, 30+6, 74-4, 45+3, 97-3, 48+2, 60-7, 100-5). Rozlišujeme řády: jednotky a desítky. Pracovní sešit- slůně str. 9, 12, 19. Prvouka-opakování na téma škola, podzim-význam lesa, stromy a keře, listnaté a jehličnaté stromy, houby, školní a kalendářní rok, dopravní prostředky...Pracovní sešit-opakovací první stránka až na konci sešitu-doplňování vět