Probírané učivo pro nemocné děti

ČJ-prac.sešit str. 43-49, pravopis dle měkkých a tvrdých souhlásek. M-prac.seš. str.1,2 - opakujeme sčítání a odčítání, str.15, str. 16 cv.1až6, str.17 cv. 1,3až10, str.19, str.20 cv.1až3, 5až9, str.22, str.23 cv.1až4, str.24 cv.1až7, str.25.cv 1,2,5, str.26 cv.1až7 - trénujeme násobení a dělení 2 i 3!!!Umět násobky 2,3, násobíme a dělíme 2 i 3 zpaměti!!! Prvouka- prac.sešit str.39-40