KARNEVAL 2019


KARNEVAL 2019
V pátek dne 22. 2. 2019 od 13:00 pořádá školní
družina ,,DĚTSKÝ KARNEVAL\"
S sebou : karnevalový kostým a hlavně dobrou
náladu