DOPRAVNÍ VÝCHOVA - TEORIE VE TŘÍDĚ

Dopravní výchova v teorii, ukázky na interaktivní tabuli.
Dopravní výchova v praxi bude v dubnu ve Vysokém Mýtě. Tak se uvidí, kdo dával jaký pozor!!!

Fotogalerie