Velikonoční mrskačka a dubnová návštěva knihovny

Už umíme číst a hledáme zajímavé informace v encyklopediích.

Fotogalerie