Projektový den - exkurze do Nasavrk

Ve středu 15. května v 8.00 hodin jsme se přenesli v čase a navštívili jsme keltské oppidum, pravěké město, které spadá přibližně do 1. století před naším letopočtem. Prohlídku jsme zahájili prozkoumáním vstupní brány a kamenného opevnění. Pak jsme se vypravili na návštěvu domu kováře. Uvnitř jsme si prohlédli kuchyň, ložnici a komoru s nářadím. Všichni jsme samozřejmě museli vylézt i na půdu. Pokračovali jsme do kovářovy dílny a nakonec jsme navštívili i sýpku postavenou na „kuřích“ nožkách. Po prohlídce jsme se posilnili svačinou od maminky a teplým čajem a vzali útokem stánek se suvenýry. Naše putování časem pak pokračovalo v expozici v nasavrckém zámku. Paní průvodkyně nám ukázala, jak se mlelo na kamenném mlýnku, jak fungoval soustruh na švartnu, jak se vyráběla keramika a jak se pracovalo s pecí na výrobu železa a my jsme si vše mohli vlastnoručně vyzkoušet. Pak jsme přešli do místnosti, kterou celou zabíral model oppida. V další místnosti jsme viděli ukázky keltských hrobů a archeologických nálezů. Pak jsme se přesunuli k výstavce zbraní a šperků. Prohlídku jsme zakončili ukázkou keltského obydlí a úplně nakonec jsme shlédli film o drsném životě Keltů. Přestože nám počasí moc nepřálo, exkurzi do dob dávno minulých jsme si určitě moc užili.