ORGANIZACE VÝUKY BĚHEM PRVNÍHO TÝDNE NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020