Projektový den na SPŠCH

Odjezd autobusu bude v 7:30 od Špitálku (začátek programu je v 9:00).

Svačina ani oběd nebudou zajištěny – nutné mít DOSTATEK POTRAVIN a tekutin s sebou.

Každý žák bude mít také PŘEZŮVKY A PSACÍ POTŘEBY.

Nutno odhlásit obědy v naší školní jídelně.

V průběhu programu budou dvě přestávky, vždy po skončení aktivit (trvajících 90 minut) v daných učebnách či laboratořích.

Předpokládaný návrat do Skutče je přibližně v 15:30 (ukončení programu je ve 14:00). Pedagogický doprovod budou konat Mgr. Eliška Leopoldová a Mgr. Iva Dočkalová.