ŠKOLA DOMA - informace

Vážení rodiče a moji milí žáci, vzhledem ke stávající situaci Vám budu touto formou zasílat práci, kterou budete vykonávat doma. Mnoho trpělivosti a hlavně zdravíčka Vám všem přeje Vaše třídní učitelka Gabriela Skalová.