Zeměpis

Předmět ZEMĚPIS – látka a témata k samostudiu v termínu od 11. 3. 20 do 31. 3. 20 6. ročník – opakování (pro písemný test) tématu HYDROSFÉRY – rozdělení vody na Zemi, oběh vody, pohyby mořské vody (DMUTÍ), mořské proudy, voda na pevnině, ledovce - nová látka – PEDOSFÉRA (učebnice strana 62 – 63) - vznik půd, složení půdy, půdní typy, půdní druhy, význam půdy a nebezpečí, která půdu ohrožují. - nová látka – BIOSFÉRA (učebnice strana 70 – 88) - geografické šířkové vegetační pásy - život v oceánu, tropické lesy, savany, pouště a polopouště, stepi a lesostepi, lesy mírného pásu (tajga), tundra a lesotundra, polární pustiny, výškové stupně v krajině