Učivo po dobu uzavření školy

Procvičovat Český jazyk - vzory, hlavně rodu mužského, vzor pán -koncovky, děti mají úkoly do neděle. Procvičujeme vyjmenovaná slova, slovní druhy, podstatná jména. ZELENÁ PÍSANKA - ŠÍPEK str.47/cv.41,42, str.48/cv.44,45 Matematika - procvičování násobilky, sčítání, odčítání, dělení, násobení - modrá matematika str.53,54,55,56. Geometrie - procvičovat obvody čtverce, trojúhelníku, obdélníku a rýsování. Anglický jazyk - procvičování slovíček 8. lekce i psaní, pracovní sešit str.41/cv.10, slovíčka 9. lekce do slovníku. S pozdravem S. Čápová