ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČAS VYUŽIJTE KE ČTENÍ KNIHY, KTEROU MÁTE MÍT PŘEČTENOU DO KONCE KVĚTNA + ZÁPIS.

BÁSEŇ Z ČÍTANKY - STR. 117 - KAMARÁDI, NEBO 103 - PSÍ PÍSNIČKA - ZATÍM DO KONCE BŘEZNA!!!!!!!!

PŘEPIŠTE SI NA PAPÍR SLOH, KTERÝ MÁTE V SEŠITĚ ČESKÉHO JAZYKA.