Učivo po dobu uzavření školy 4.B

Český jazyk - byla zadána konkrétní cvičení v pracovních sešitech (Šípek, Šašek). Uč. str. 95(str.113), skloňování podstatných jmen rodu mužského - procvičování koncovek podstatných jmen online ( Školákov, Procvičování online, Umime česky,..) Matematika - zadaná cvičení v pracovním sešitě (Hravá matematika), Uč. II, str. 46 - 59, zadaný list z geometrie Angličtina - opakování a dokončení 8.lekce, Uč.str.38 - 41, slovní zásoba, napsat slovíčka 9.lekce, pracovní sešit - zadaná cvičení str.40 - 41 Vlastivěda - Uč. str. 30 - 33, opakování, práce s mapou Přírodověda - Uč. str. 50 - 52, 53 - 61 Hudební výchova - B. Smetana - Má vlast - Vltava S pozdravem Š. Burešová