Domácí práce od 11.3. do 20.3.

Český jazyk - z učebnice do cvičného sešitu:
str.99 cv.3,opsat a podtrhnout podstatná jména,
str.100 cv. 6,opsat a podtrhnout podst.jména a slovesa, u pěti podst.jmen určit pád, číslo, rod, u pěti sloves určit osobu, číslo, čas.
Pracovní sešit modrý vše od strany 52 do strany 57.
Malý žlutý prac. sešit dodělat od strany 36 do strany 44.
Písanka do strany 9.
Matematika - z učebnice opsat do cvičného sešitu od strany 10 do strany 13 tato cvičení:18,20,22,23,24,25,26,29,31.
Plus vymyslet a napsat 40 příkladů na písemné sčítání a odčítání (vychází 5 příkladů na den).
Počítáme zpaměti vše do strany 10.
AJ - učebnice i pracovní sešit do strany 47.
Zapsat a přeložit chybějící slovíčka z učebnice ze strany 71, lekce 9.
Prvouka - učebnice do strany 52, pracovní sešit do strany 48.
Pracovní výchova - zasadit do květináčku s hlínou obilí.