Zeměpis

Předmět ZEMĚPIS – látka a témata k samostudiu v termínu od 11. 3. 20 do 31. 3. 20 7. ročník – opakování (pro písemný test) ASIE – jednotlivé oblasti a regiony světadílu – MONZUNOVÁ ASIE, ŘÍŠE STŘEDU (ČÍNA), ZEMĚ VYCHÁZEJÍCÍHO SLUNCE (JAPONSKO), ASIJŠTÍ TYGŘI, JIHOVÝCHODNÍ ASIE, JIŽNÍ ASIE. - Nová látka – ASIE (učebnice strana 60 – 67) - jednotlivé oblasti a regiony světadílu – JIHOZÁPADNÍ ASIE, ZAKAVKAZSKO, STŘEDNÍ ASIE – STÁTY BÝVALÉHO SSSR (tzv. – STÁNY).