Matematika - Dočkalová

z učebnice ARITMETIKY: násobení desetinných čísel: str.106/3,4,5 str.109/6,5 str.110/7 dělení desetinných čísel: str.113/C1,9,12 samostudium - Jednotky obsahu– str.99–101(pročíst v učebnici) + vypracovat str.102/2,3 z učebnice GEOMETRIE: trojúhelník: str.94/ B2-1 str.99/C2-1 str.100/5,6 str.102/3,4