Zeměpis

Předmět ZEMĚPIS – látka a témata k samostudiu v termínu od 11. 3. 20 do 31. 3. 20 8. ročník – opakování (pro písemný test) Česká republika – hospodářství (vývoj našeho hospodářství, průmysl – průmyslové obory a odvětví, zemědělství – rostlinná a živočišná výroba) - Nová látka – Česká republika - (učebnice strana 34 – 39) - Služby (obslužná sféra – terciérní sektor – cestovní ruch), Česká republika a svět - zahraniční obchod, administrativní členění Čr.