ANGLICKÝ JAZYK

SLOVNÍ ZÁSOBA - UNIT 3/A-Where were you last week?

GRAMATIKA - WORKBOOK str. 74/3.1,3.2,3.3,3.4-přepsat si do sešitu Grammar-samostudium

WORKBOOK - str. 24/1 + doplnit si vše, co komu chybí ze stran 18-23