PŘÍRODOPIS

- opakování SAVCI - podle otázek za textem v učebnici

- vyplnit list SAVCI - otázky z učebnice

http://zs-smetanova.cz/material/59-savci---otazky-z-ucebnice.pdf