PŘÍRODOPIS

ZEMĚTŘESENÍ – učebnice str. 52-53, doplnit konec zápisu z minulé hodiny

(http://zs-smetanova.cz/material/59-zemetreseni.pdf)

VNĚJŠÍ GEOLOGICKÉ DĚJE – ZVĚTRÁVÁNÍ – učebnice str. 53-54, podle možností opsat nebo vytisknout zápis

http://zs-smetanova.cz/material/59-vnejsi-geologicke-deje---zvetravani.pdf