Učivo 12. 3.

Učivo 12. 3.:
ČJ pracovní sešit 22/3
ČJ učebnice 73/3 přepis do školního sešitu - tři sloupečky a do každého pod sebe alespoň 5 osob, 5 zvířat, 5 věcí
M 10/3, 4, 5
Počítáme zpaměti 9/33
Písanka 19/tvrdé slabiky, živočichové z obrázků do vět
Čtení - vlastní knížka