Informace o učivu 13.3.

Dobrý den!
Dnes jsme měli navštívit muzeum a v rámci prvouky jsme si měli prohloubit znalosti o hmyzu (vybrané peníze budou samozřejmě vráceny!).
Protože jste šikulky, tak si vyhledáte v encyklopedii, na internetu, ale i v učebnici prvouky obrázek hmyzu. Nakreslíte na formát A4 (papír, čtvrtku) obrázek nějakého hmyzu a z druhé strany o hmyzu napíšete 3-5 vět (lze i více!).
Úkol je v rámci PRV, VV i Čj.
Tento obrázek mi můžete vhodit do schránky naší školy, která je zabudována ve dveřích hlavního vchodu. Kdo tu možnost nebude mít, práci mi odevzdá až po možném příchodu do školy.
V Aj pokračujte v opakování slovíček 1 až 8 lekce. Poslední kontrolní práce ze slovíček dopadla u všech žáků velmi dobře! Chválím!!! Procvičujte slovíčka 9 lekce ústně i písemně!
V matematice si vypočítejte v PS počítáme zpaměti str.11 sloupec 44.
Přeji hezký víkend a těším se na obrázky!
Pro rodiče: Pokud by se vám učiva zdálo hodně nebo naopak chcete pro rychlé děti více podkladů, dejte mi vědět formou SMS nebo můžete i volat! Na pracovním e-mailu budu v pondělí! Kosařová