Učivo 16. 3.

ČJ učebnice 74/1 - ústně oranžové otázky k textu, 74/2 do pracovního sešitu

Napište si s dětmi diktát do sešitu. Můžete vymyslet vlastní nebo zopakovat některý z předchozích. Neznámkujte. Dbejte na úhlednost písma. Po skončení nechte děti, ať si samy vyhledávají chyby. Teprve poté je na případné zbývající chyby naveďte, upozorněte. Vyhodnoťte diktát ústně společně s dětmi.

Čtení - vlastní knížka

M 11/1, 2, 3

Počítáme zpaměti 9/35

Už počítám do sta 39 - kytička