ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OD 16. 3. DO 20. 3. 2020

ČESKÝ JAZYK - STR. 99/1 - PŘEPIŠ DO ŠKOLNÍHO SEŠITU, JEN SLOVA V ZÁVORKÁCH

STR. 79/9 b - PŘEPIŠ DO ŠKOLNÍHO SEŠITU

ČÍTANKA - STR. 170 - TEXT PŘEČÍST A OTÁZKY ZE STR. 171 ZODPOVĚDĚT DO SEŠITU LITERATURA

STR.172 - TEXT PŘEČÍST A ODPOVĚĎI NA OTÁZKY NAPSAT DO SEŠITU LITERATURA

SLOH - STR. 151, 152 - ZATÍM PŘEČÍST TEXTY A BAREVNÉ RÁMEČKY