Učivo od 16.3. do 20.3.

Geometrieopakovat obvod čtverce, obdélníku, pracovní sešit str.43/1,43/4. Matematika - libovolná cvičení z pracovního sešitu - násobení, dělení, slovní úlohy. -Český jazyk pracovní sešit - šípek - str.49/cv.48,49 Anglický jazyk - opakovat slovíčka 6,7,8 lekce Přírodověda učebnice str. 50,51,52,53 číst - vybrat si zvířatko a udělat projekt na čtvrtku nebo papír - libovolné - namalovat obrázek, popsat - čím se živí, do jaké kategorie patří.atd. VlastivědaVodstvo , přítoky, soutok učebnice str.25,26,27. Odpověz na otázky pod textem do sešitu str. 25/zopakujte si č.9/ str.27/zopakujte si č. 10. Děti mohou sledovat ČT2 - PROGRAM učiTelka zaměřený na 1. stupeň Zš od 9.00 hod. Přeji Vám pevné zdraví. S pozdravem S. Čápová