Učivo od 16.3. - 20.3.

Milí rodiče a žáci, minulý týden jsme si zadali cvičení v pracovních sešitech k procvičování a opakování probrané látky. V učebnicích je látka k pročtení a ústnímu procvičování, cvičení si můžete psát do cvičných sešitů.
Matematika- pokračování Uč. III, str. 3/cv.2,3, str.4/cv.7,9, do cvičného sešitu. Geometrie - PS str. 43/cv. 1,2,3,4,opakujte obvody trojúhelníků, čtverců, obdélníků.
Český jazyk - PS str.49/cv. 48,49
Angličtina - procvičování slovní zásoby lekcí 6,7,8
Vlastivěda - Vodstvo ČR, uč. str. 28 -31, vypracujte do sešitu odpovědi na otázky pod textem, Počasí a podnebí,uč.str.32, vypracujte odpovědi na otázky pod textem.
Hudební výchova - můžete si zazpívat písně, na které si vzpomenete. Na ČT2 začal program pro žáky 1.stupně ZŠ. Přeji pevné zdraví, s pozdravem Š. Burešová.