Učivo 17. 3.

Zápis do ČJ školní: PODSTATNÁ JMÉNA - názvy osob, zvířat a věcí, - mohou označovat dvě a více osob, dvě a více zvířat, dvě a více věcí, - ukazujeme na ně ten, ta, to, ti, ty, ta, - př. ten muž, ti muži, ten strom, ty stromy, ta žena, ty ženy, to kolo, ta kola
Písanka - 19/tužka, slova podle obrázků
M 12/4, 5, 6
Počítáme zpaměti 9/36
PRV str. 53 dokončit celou, str. 54 celá