Učivo 18. 3.

ČJ učebnice 81/1 ústně - slova, která nám říkají, co osoby, zvířata a věci dělají, jsou slovesa!
ČJ pracovní sešit 24/1, 2
M 12/1, 2, 3
Počítáme zpaměti 10/37
PRV str. 55