Učivo 19. 3.

ČJ učebnice 81/2, 3, 4 jen ústně
ČJ pracovní sešit 24/3, soutěž
Čtení - vlastní knížka
M 12/4
Počítáme zpaměti 10/38
Už počítám do sta 40/Počítej a doplň, Tvoř příklady a počítej, sloupečky hvězdička