Učivo 20. 3.

ČJ učebnice 81/6 - přepiš do sešitu Písanka a zelenou pastelkou vlnkovanou čarou podtrhni slovesa
ČJ pracovní sešit 25/1 a vybarvi si obrázek
M 12/5, 6
Počítáme zpaměti 10/39
Už počítám do sta 40/srdíčko