Domácí práce 17.3. - 23.3.2020

Vážení rodiče, zasílám úkoly na 17.3. - 23.3.2020.
Vzhledem k dané situaci posílám několik doporučení k domácí výuce.
- čtěte s dětmi pokud možno každý den, ze Slabikáře a pracovních listů
- v matematice doporučuji procvičovat sčítání a odčítání do deseti, nové učivo procvičujte názorně / papírové peníze, číselná osa/
- při psaní prosím dodržujte zásady správného sezení, dbejte na správné držení pera, nakloněný sešit, každé písmeno nacvičujte na psací tabulku
- prosím nadiktujte dítěti diktát ( pracovní list č.1), je třeba vytleskat počet slov ve větě, připomenout velké písmeno na začátku věty, ukončení věty tečkou, taktéž připomínat psaní i/y
ČTENÍ - opakování pracovní list č.1
SLABIKÁŘ - písmeno Č, č - str. 56 - vyhledat, vybarvit Č, č
- str. 57
- str. 58, 60
- pracovní list č.2
PSANÍ - Písanka str. 8 ,9,10,11
- Sluníčkový sešit - diktát list č.1
- opis z prac. listu č.2
- přepis krátké básně ze Slabikáře str.58 ( vlastní výběr)
MATEMATIKA - opakování pracovní list č.3 - pracovní sešit str.10,11,12 - využijte na procvičení https://skolakov.eu/
PRVOUKA - pracovní list č.4
V případě jakýchkoliv nejasností zavolejte na moje telefonní číslo. Budu velmi ráda, pošlete - li mi jakoukoliv krátkou informaci , jak se dětem práce daří. Andrea Kučerová