PŘÍRODOPIS

MECHOROSTY – játrovky

– učebnice str. 80 – 84, podle možností opsat nebo vytisknout zápis

http://zs-smetanova.cz/material/59-mechorosty---jatrovky.pdf