PŘÍRODOPIS

NERVOVÁ SOUSTAVA – mozek

učebnice str. 50 – 51, podle možností opsat nebo vytisknout zápis

http://zs-smetanova.cz/material/59-nervova-soustava---mozek.pdf