Učivo AJ na ÚT 17. 3. a ST 18. 3.

Milí žáci, vážení rodiče,
věřím, že jste všichni v pohodě a statečně zvládáte nastalou situaci. Minulé úterý 10. 3. jste dostali ode mne práci zhruba tak do 16. 3. Do konce března zodpovídám za učivo angličtiny já, od 1. 4. 2020 si bude přebírat učivo již paní učitelka Mgr. Drbalová. V bodech budu učivo posílat na ten konkrétní den. Nejlepší je, když každý den se k učivu AJ dostanete a „opakování je matka moudrosti“ se v praxi potvrdí.
Veškeré učivo je prohlubování a opakování ze 4. třídy, což jsme spolu dělali. Přeji vám hodně zdaru a rodičům mnohokráte děkuji za spolupráci a dohled nad plněním zadané práce. Přejme si, ať tato nelehká situace netrvá dlouho a posílí naše zdraví. Pokud máte dotazy nebo připomínky, které potřebujete se mnou konzultovat, prostřednictvím vedení školy se můžeme spojit.
Hodně zdraví a klidu všem.
Mgr. Z. Štěrbová
Úterý – 17. 3. 2020
1) Zopakuj si slovíčka 5/B, C
2) Zopakuj si předložky místa, umísťuj si míček ( WB – 76/ 5.1 )
3) WB – 77/ 5.2 a 5. 3.a, 3.b (zopakuj vazbu THERE IS/ARE, kladná, záporná, otázka, odpověď)
4) WB - 46/2 – ústně , říkej polohu a umístění budov. Používej vazbu THERE IS/ARE…
5) Vypracuj: WB – 47/4a, 4b. Poslechni si CD – 24, doplň názvy budov a propoj s místem, kde se nachází
6) Nezapomeň pracovat na projektu „My bedroom“
Středa – 18. 3. 2020
1) Čtení – učebnice str. 55/7b a 56 celá
2) Opakuj slovíčka 5/C
3) Vypracuj do HW (sešit na domácí úkoly): učebnice str. 56/2b – přelož věty 1……8. do češtiny