Informace o učivu 18.3.

Dobrý den!
Dnes si z ČJ můžete napsat diktát po S podle PS koník str.59 (Zámek Sychrov je přepychové...)do sešitu DIKTÁTY.
Při čtení můžete použít čítanku od str.94 do str.101 (každý si čte dle svých možností)
V písance si dopište str.12
V M si vypočítejte pět příkladů na písemné sčítání a odčítání z uč. str.25/5 do školního sešitu.
V PRV si přečtěte str.51 a do poznámkového sešitu si napište krátké výpisky:
Živočichové
-přijímají různou potravu a podle toho je dělíme na skupiny:
1. BÝLOŽRAVCI (koza, zajíc)
2.MASOŽRAVCI (vlk, orel)
-patří tam i HMYZOŽRAVCI (krtek, vlaštovka)
3.VŠEŽRAVCI (pes, prase)
(ke každé skupině si můžete nakreslit obrázek)
Přeji sluníčkový den!
Kosařová