PŘÍRODOPIS

UČIVO 18. 3.

MECHOROSTY – mechy - učebnice str. 80 – 84, podle možností opsat nebo vytisknout zápis

http://zs-smetanova.cz/material/59-mechorosty---mechy.pdf