PŘÍRODOPIS

HYGIENA DUŠEVNÍ ČINNOSTI – učebnice str. 52 – 53 – přečíst a zamyslet se 

ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ - učebnice str. 54 – 55, podle možností opsat nebo vytisknout zápis

http://zs-smetanova.cz/material/59-zlazy-s-vnitrni-sekreci.pdf