Informace o učivu 20.3.

V Čj si doplňte PS-koník str. 41/1a).
V písance si dopište str.13.
V M si zopakujte dělení se zbytkem, doplňte PS-počítáme zpaměti str. 12/sloupec46 a str.15/B.
Prosím rodiče, pokud je to pro některé děti příliš, vypočítejte pouze půl sloupečku!
V Aj si zopakujte slovíčka 9.lekce:
breakfast, lunch, dinner
I like...
I don´t like...
např.I like cereal for breakfast.= Mám ráda vločky k snídani.
I don´t like salad for breakfast.=Nemám ráda salát k snídani.
Doplňte si PS str.44/5,6.
V šestém cvičení si do tabulky můžete napsat jména rodičů nebo sourozenců, nemusí to být kamarádi!
Přeji ať to dobře zvládnete!Kosařová