Učivo AJ na ČT 19. 3. 2020

Good morning, pupils!
How are you?
Do you watch TV, the programme „Učítelka“? I like it, it´s very good idea now.
Be healthy, be happy!
Thursday – 19. 3. 2020
1) Vezmi pomyslný mikrofon a přečti svému plyšákovi projekt „My bedroom“
2) Odpověz plyšákovi na jeho otázky:
What´s the weather today?
Who is your good friend?
Where are you from?
When do you get up?
What do you do in your free time?
Where does your friend play the games in his/her free time?
3) Polož plyšáka:
Your pet is: in your wardrobe, under the sofa, in the kitchen, on the armchair, in front of the window, between the boxes, opposite the car, next to the picture, behind the plant
4) Zopakuj si slovíčka 5/B, 5/C . Máš je nalepená ve slovníčku nebo jsou WB – str. 84.
5) Učebnice str. 57/7. Tvoř otázky „Is there…/ Are there….“ a odpovídej „ Yes, there is/are. No, there isn´t/aren´t.“ podle předepsaných odpovědí v tabulce.
6) Tyto stejné otázky utvoř znovu, ale „……. in Skuteč?“ a odpověz podle skutečnosti.
7) Vypracuj: WB – 47/5. Napiš věty o našem městě.
8) Pokud nemáte, tak doplň: WB – 47/4c. Tabulku použij jako rozhovor turisty a průvodce („Near here“ = tady nablízku)
9) Přemýšlej, jak zpracuješ další projekt, který bude do konce března „My town/ My village“.
Obrázky z kalendářů míst z našeho města,… 10 vět o našem městě/vesnici.
Přeji vám hodně dobré nálady, hezké chvíle strávené společně mezi svými blízkými.
Pokud se bude rodičům zdát délka cvičení dlouhá, zkraťte dítěti na polovinu, ale každý bod zde zadaný je třeba projít.
Hezký víkend vám i rodičům.
Děkuji za spolupráci, Štěrbová