PŘÍRODOPIS

CÉVNATÉ ROSTLINY - podle možností opsat nebo vytisknout a doplnit zápis

http://zs-smetanova.cz/material/59-cevnate-rostliny.pdf

KOŘEN - podle možností opsat nebo vytisknout a doplnit zápis + kouknout na prezentaci

http://zs-smetanova.cz/material/59-koren---zapis.pdf

http://zs-smetanova.cz/teachersdocument/59-mgr--marketa-novotna/