SPLNĚNÝ ÚKOL ZE SLOHU

JAKO PRVNÍ BYLA CLAUDIE, NÁSLEDOVAL DAVID, ŠIMON, VÍTEK A ANDREJKA, MÁTE ODE MĚ JEDNIČKU ZA SPLNĚNÝ ÚKOL, SNAD VÁM JI BUDU MOCI BRZO NAPSAT DO ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY.