Český jazyk 6.B

1. Pomocí cvičebnice dokončit pravopis zájmen. 2. Do školního sešitu zpracovat krátký výpisek o druzích číslovek. 3. Napsat v rozsahu 15 vět popis osoby (např. můj oblíbený filmový hrdina). 4. Z čítanky si přečíst ukázky románu E. Štorcha. 5. Učit se báseň. 6. Postupně pracovat na referátu z knihy. S pozdravem Radek Mihulka