Učivo AJ na pondělí 23. 3. 2020

Pondělí – 23. 3. 2020
Hello, my friends, how are you?
I hoppe, you are happy. What about your weekend? Are you boring?
I send you your work for Monday – 23. 3. 2020

1) Zopakuj si slovíčka 5/B, 5/C. Potom přečti a odpověz plyšákovi na jeho zvědavé otázky:
2) What do you do in your free time?
3) What don´t you do at this time?
4) What does do your Mum?
5) What doesn´t do your friend?
6) Where does your Dad buy the food for your family?
7) What does your Mum cook?

Otevři WB – str. 77. Pořádně si pročti a barevnou pastelkou si zakroužkuj učivo „CAN“= tabulky:
5.4 (sloveso „Can“ = umět, ovládat, „Can´t“ = neumět, neovládat)
5.5a (otázka…sloveso „Can“ si vleze dopředu)
5.5b (krátká odpověď)
Zavzpomínej na 4.třídu a zjistíš, že jsme to brali.
Jen pozor na výslovnost: kladná = I can…(aj kchen = E), záporná = I can´t…(aj kchánt = Á).
U třetí osoby čísla jednotného (he, she, it/can) se nepřidává –S. Nesyčíme!!!
(Učivo jsme si již ve škole lepili dozadu, do „exercise book“, gramatika.)

1) Říkej, co umíš: I can…… (5 vět)
2) Říkej, co neumíš: I can´t…… (5 vět)
3) Říkej, co umí maminka, tatínek, kamarád: She/He can…… (5 vět)
4) Říkej, co neumí maminka, tatínek, kamarád: She/He can´t…… (5 vět)
5) WB – str.84, slovíčka 5/D („Mickie, Millie and Mut“). Přečti si anglická slovíčka několikrát nahlas po sloupečku. Potom na střídačku. Uvědomuj si český výraz. Většinu jich znáš ze 4.třídy.

6) Vypracuj písemně: zapiš si slovíčka 5/D (WB – str.84)– do slovníčku. Bez výslovnosti.

7) Pomalu si začni zpracovávat další projekt, který bude do konce března „My town/ My village“. Obrázky z kalendářů míst z našeho města,… 10 vět o našem městě/vesnici.

Venku má už být jaro, ale podle předpovědi to nevypadá. Tak se usmívej alespoň na ty, které máš kolem sebe. A roušky nám sluší!!! Zvládneme to.

Hezký den do Vašich domovů, Štěrbová