Učivo 23. 3.

diktát podle videa (na list papíru)
https://www.youtube.com/watch?v=5bwWcVLO17k&feature=youtu.be&fbclid=IwAR03Fy9fhpYMeAx73v5jfr1j5PoqanZrd18CEjHcT72Gb7RWFHOwaAagR6o
M str. 5/1, 2, 3 (důležité vysvětlit: polopřímka má počátek, nemá konec - naznačujeme šipkou)
Počítáme zpaměti 10/40, 11/41, 11/42
ČJ pracovní sešit 25/2, 4
ČJ učebnice 82/6 přepiš do sešitu Písanka a zelenou pastelkou vlnkovanou čarou podtrhni slovesa
Zápis do ČJ školní: SLOVESA - slova, která říkají, co osoby, zvířata a věci dělají nebo co se s nimi děje, - př. nesu, mluvíš, pere, skáčeme, píšete, lezou, klepal jsem, poběž