Učivo 24. 3.

ČJ učebnice 83/1, 2, 5 doplnit ústně
Písanka 20 celá strana
M 13/1, 2
Počítáme zpaměti 11/43, 44
PRV 56
TV - protáhni se, dej si se sourozencem nebo s rodiči závod, kdo udělá víc dřepů/kliků za minutu